افتتاح دومین شعبه قماش سادات موسوی (محمد)🥳🥳🥳🥳🥳
در همون بازار بزرگ تهران😎 بیشتر از قبل با پارچه های ترندی و جدیدمون حسابی میترکونیم 🤩🥳🤩🥳🥳
😍😍🥳🥳🥳ممنون که همراه ما هستین🙏🏻🌹🌹منتظرتونیم🤩